3 juleutstillinger i gang

Selv med Coronaen hengende over oss kan vi glede oss over flere fine juleutstillinger med stor variasjon og mye spennende å se på. Jeg deltar på 3 ustillinger på hhv Galleri EKG på Hamar, Oppland kunstsenter på Lillehammer og hos Galleri A på Majorstua i Oslo. Se egne artikler for hver av utstillingene og link til de enkelte galleriene under nyheter.

God fornøyelse!

Hilde Grønstad Sunde (f.1967 Toten) skiller seg ut ved sin naturlige følsomhet og håndverksmessige dyktighet. I maleriene sine klarer Sunde med sin vare men uttrykksfulle koloritt å formidle noe av naturens vesen fanget inn i øyeblikk når det taler for oss, berører oss.

Kilde: Galleri EKG