My work has come from a moment of experiences or wonder over something that has been written down as a quick sketch, a kind of note that I can then work on further in the studio.

Hilde Grønstad Sunde skiller seg ut ved sin naturlige følsomhet og håndverksmessige dyktighet. I maleriene sine klarer Sunde med sin vare men uttrykksfulle koloritt å formidle noe av naturens vesen fanget inn i øyeblikk når det taler for oss, berører oss.

Kilde: Galleri EKG