FUGE – et kunstprosjekt på Kauffeldtgården

Jeg har blitt invitert til å delta i prosjektet FUGE med en separatustilling på Kauffeldtgården på Gjøvik i mai 2020. FUGE prosjektet ønsker å skape en arena for samtidskunsten – en arena for undring. Man ønsker i første rekke å kommunisere med publikum og skape opplevelser og i mindre grad fokusere på salg.

Arbeidstittelen for utstillingen er “Spire” og jeg er i prosess med forskjellige ideer og utprøvinger til utstillingen. Dette blir spennede! Følg med framover for oppdateringer på sidene mine.

Hilde Grønstad Sunde (f.1967 Toten) skiller seg ut ved sin naturlige følsomhet og håndverksmessige dyktighet. I maleriene sine klarer Sunde med sin vare men uttrykksfulle koloritt å formidle noe av naturens vesen fanget inn i øyeblikk når det taler for oss, berører oss.

Kilde: Galleri EKG