Hilde på turne med den kulturelle skolesekken.

“Jeg føler meg som en kunstmisjonær”

sier hun.

Jeg håper å gi elevene et kreativt friminutt og så et “kreativt frø” som kanskje kan bli til noe mer en gang!

Hilde Grønstad Sunde skiller seg ut ved sin naturlige følsomhet og håndverksmessige dyktighet. I maleriene sine klarer Sunde med sin vare men uttrykksfulle koloritt å formidle noe av naturens vesen fanget inn i øyeblikk når det taler for oss, berører oss.

Kilde: Galleri EKG