Klipp fra KKK festival

Hilde Grønstad Sunde

Himmelrom – Hentet fra Galleri 27

Hilde Grønstad Sunde (f 21.9.67) kommer fra Østre Toten i Oppland. Hun begynte på Statens Håndverks- og Kunstindustri Skole(SHKS) i Oslo, 19 år gammel, og tok hovedfag ved Institutt for farge i 1992 under veiledning av Hilmar Fredriksen. Tittelen var ”Visjonære landskap”. Hun har deltatt på en rekke kollektivutstillinger, og har også hatt sepratutstillinger i Oppland og Oslo, senest en separatutstilling i Galleri 27 i februar 2003. De siste årene har hun videreutdannet seg ved Institutt for Rader og Litografi ved SHKS.

Billeduttrykkene er ofte i grenseland mellom virkelighet og visjon. Det handler om å samle inntrykk, gjerne som små notater og skisser, for så å bearbeide disse til poetiske landskap. Bildene er ikke en gjengivelse av det landskapet hun har sett, og heller ikke et rent abstrakt uttrykk. De er en sammenføyning av sinn og syn, og rommer symbolikk og temperament. Det handler om kontraster i de indre landskapene, og bildene viser ofte et livsløp som rommer både godt og vondt.

Bildene inneholder ofte kulturelementer, som hus, båter og kraftlinjer. Disse elementene blir en målestokk og innfallsvinkel for betrakteren. Samtidig viser kulturelementene at bildene er fra vår tid. I den dramatiske naturen har vi satt våre spor.

Hun trekker mange tråder tilbake til Peder Balke som også kom fra Toten. Han ble også overveldet av dramatikken i det nordnorske landskapet. Fra Hertervig har hun lært mye om nærværet i landskapet, og fra Cappelen det trolske.

De dramatiske landskapene fra studieturer til vestlandet, Lofoten og Island har vært viktige inspirasjonskilder.

Søndag 21. september

Åpning KL 13.00 Kristiansund Kunstforening