Ved årets Festspill i Elverum inviterer vi til en malerisk opplevelse med Hilde Grønstad Sundes landskaper. Med sin nøkterne, men  váre og uttrykksfulle koloritt evner hun å formidle noe av naturens vesen fanget inn i øyeblikk når den taler til oss. – Og det med en enkelhet og monumentalitet som er sjelden i dag.

Det er faktisk noe av eventyret over seg, når en i enkelte landskapsbilder kan se forbindelseslinjer til 1800-tallsmalere som Peder Balke og Lars Hertervig. Hilde Grønstad Sunde bidrar slik til å aktualisere en verdifull arv for oss. Interessant i et tid hvor modernismen er ferd i å bli nostalgi.

Hilde Grønstad Sunde er opprinnelig fra Toten men bor og arbeider i Maridalen i Oslo. Har sin kunstneriske utdannelse fra Statens Håndverks og Kunstindustriskole med hovedfag fra ”institutt for farge” i 1992. Hun har hatt en rekke utstillinger rundt om i landet men vi ønsker spesielt å nevne følgende separatutstillinger:

Galleri 27 i 2005 og Landsforeningen for Norske Malere (LNM) i 2007. Noen av maleriene kan ses her <link>

Hilde Grønstad Sunde har laget denne utstillingen med 25 malerier spesielt til oss i forbindelse med Festspillene i Elverum. Størrelsen varierer fra 25x25cm til 130x160cm og prisene fra kr. 4800,- til kr. 32000,- . Alle maleriene er  i olje. Se en del av bildene.

———-

Festspillutstillingen ble profilert i avisene OA, Dagbladet, Klassekampen, Festspillavisa og Kulturkalenderen. På internett er utstillingen annonsert blant annet i listen.no og mjosby.no.