“Slik maler Hilde Grønstad Sunde med varme og kulde, med ro og med uro, og fremfor

alt intensitet, innlevelse og stort temprament. På en svær spesiell måte kombinerer hun

dessuten det enkle med det monumentale i motivene, og det gjør bildene hennes givende

og krevende.” 

Knut Fjeld, Østlendingen