“Motstand i bildene er viktig. Kontrastene mellom det mørke og lys er det mye av i

bildene mine, forteller Grønstad Sunde.”

Jan Roger Banken, Lokalavisa