“Det er denne dobbeltheten som setter sitt preg på utstillingen.

Her er urskog og bladverk til å fortape seg i. Men her er også åpne horisonter

som løfter seg og frigjør”

Geir Vestad, HA