Hilde Grønstad Sunde og Annette Hveem Narum har begge atelier på Balkesenteret og delte også i helga et eget lite hus. Annette hadde valgt å vise ulike prosesser ved grafikk som hun er blitt mer opptatt av, mens hennes kollega hadde spent opp et kjempelerret som kanskje blir et landskapsbilde. Der fikk besøkende både se hvordan en kunstner setter sin første prøvende strøk og kjenne lukta av ekte terpentin.

Kilde: Oppland Arbeiderblad

Øvrige linker:

https://www.projectroom-hveem.com/prosess-annexstad

https://www.valdres.no/hva-skjer/prosess-i-kunstnerisk-arbeid-p4493913

https://www.facebook.com/events/annexstad-g%C3%A5rd/prosess-i-kunstnerisk-arbeid/235883613745057/

http://www.totenkunstforening.no/presse/view/78