FUGE – et kunstprosjekt på Kauffeldtgården

Jeg har blitt invitert til å delta i prosjektet FUGE med en separatustilling på Kauffeldtgården på Gjøvik i mai 2020. FUGE prosjektet ønsker å skape en arena for samtidskunsten – en arena for undring. Man ønsker i første rekke å kommunisere med publikum og skape opplevelser og i mindre grad fokusere på salg.

Arbeidstittelen for utstillingen er “Spire” og jeg er i prosess med forskjellige ideer og utprøvinger til utstillingen. Dette blir spennede! Følg med framover for oppdateringer på sidene mine.