Forsiden av Signy Stoltenberg sin nye bok om Barn, litteratur og livsmestring viser maleriet “Skjør grein”. Boken handler om den skjønnlitterære fortellingens betydning for barns utvikling. Les mer om boken ved å trykke på denne linken.