OM UTSTILLINGEN

I en nesten uvirkelig tid, der hele kulturnorge har ligget nede på grunn av Korona-restriksjoner, er det fint at vi nå gradvis kan vende tilbake til en mer normal hverdag. At våren gradvis kan komme. Arrangementet gjennomføres i henhold til de nye reglene for kulturarrangementer gjeldende fra 7.mai.

Lørdag 9.mai. kl. 12.00 åpner utstillingen ”SPIRE” med Hilde Grønstad Sunde som utstiller i regi av ”FUGE prosjektet” til Gjøvik og Toten kunstforening. Prosjektet har  pågått siden september 2019, og dette er deres sjette utstilling der kunstnere i distriktet får mulighet til å presentere seg. FUGE ønsker å åpne opp for refleksjon og betraktninger i en litt annerledes kontekst.

Temaet med håp, spire og det skjøre i tiden vi er i, og lever i, var bestemt for over et år siden, sier Hilde Grønstad Sunde. Hun ønsker å minne oss om viktigheten av insekter og planter, ja alt det som gjør at vi kan leve her på jorda. Vi må ikke miste håpet, selv om det er ganske så mørkt, vi må bare trå litt varsommere. Når jeg jobber, er det ut ifra noe som har rørt meg, eller noe som begeistrer meg og som jeg ønsker å formidle.

Hilde Grønstad Sunde bruker alle rommene på Kauffeldtgården, og viser oss ”veien videre” gjennom hvert rom. Ønsket om å tematisere rommene har hun gjort for å understreke et livsløp og et håp. Jeg ønsker å åpne opp for tanker og refleksjoner.

I det første rommet møtes betrakteren av det lyse og lette. En lang akvarellfrise på 4 meter med små menneskeskikkelser som varsomt bærer insekter, frø og truede planter. Plassert i lav høyde for at også barn skal få se og undres over den rare ”Prosesjonen”, som bildet heter. I samme rommet er også ett av hovedverkene for utstillingen, maleriet ”Frøbærere”, som viser noen skikkelser inspirert av snøklokka om våren som kommer opp av død jord.

I hovedrommet henger et knippe av malerier som omhandler sårbarhet og undring. Som maleriet av ”Viklersken” som enten vikler seg inn eller ut av ei skjør grein. Eller «Innsikt-Utsikt» som viser to damer som har forskjellig fokus.

Det innerste rommet vil bli ganske så mørkt, tungt og dystert, men med små håpsbærere i motivene. Glimt av vanndråper, spirer eller linneaer som gir et symbolsk håp. Noen få lyspunkter som bærer det hele.  Denne tematikken har Hilde Grønstad Sunde jobbet med i mange år, og noen av verkene er gamle. Tittelen på utstillingen er hentet fra en etsning fra 1999, som viser en spire som bryter opp fra mørk jord.

Hilde Grønstad Sunde er opprinnelig fra Kolbu i Østre Toten. Hun har hovedfag fra Kunsthøgskolen i Oslo, den gamle malerlinjen ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS). Hun har hatt en rekke separatutstillinger rundt om i Norge,  og er medlem av Norske Billedkunstnerer NBK, Landsforeningen Norske Malerer LNM, Norske Grafikere NG og Billedkunstnere i Oslo og Akershus BOA samt BKO Billedkunstnere i Oppland. Hun er innkjøpt av kommuner og offentlige institusjoner, deriblant i Gjøvik og Oslo.

På grunn av koronarestriksjonene blir det ingen offisiell fernissage som planlagt, men kunstneren vil selv være mye tilstede i hele utstillingsperioden.

Utstillingens står fra Lørdag 9.5 .2020 til Søndag 31.5. 2020.

Åpningstider er Torsdager: 17-20, Lørdager : 12-18 og Søndager: 12-18. Velkommen!