I forbindelse med utstillingsprosjektet «FUGE» har det blitt laget et magasinet har som intensjon å synliggjøre, presentere og debattere prosjekter, utstillinger og temaer som relaterer seg til det visuelle kunstfeltet i regionen, Gjøvik, Toten, Land og omegn.

Magasinet publiseres gjennom kunstforeningen. Forøvrig kan min artikkel leses her Fuge_Magasin_HGS_2020.

Magasinet tar sikte på å komme ut 2 ganger i året fra 2021. Den første utgaven har et opplag på 400 eksemplarer.

Se hele artikkelen i Oppland Arbeiderblad her.

(arkiv)