Refleksjoner er tittelen på Hilde Grønstad Sundes separatutstilling hos Galleri EKG på Hamar som åpner 6.november 2021 kl 12:00. 

Maleriene er laget i tiden etter pandemien brøt ut, og temaet i mange av arbeidene er refleksjoner over tiden vi har vært igjennom. Sunde tar oss med inn i store åpne landskap, ofte innhyllet i tåke, en verden som både er tydelig og utydelig på samme tid.  

Skogen og nærstudiene fra forrige utstilling hos Galleri EKG i 2018 er byttet ut med store kontraster i himmelrom, truede veier og uro, men også en lysning og håp. Det hele er refleksjoner over den usikkerheten vi har stått i både privat og nasjonalt. Påvirkningen fra det ytre har gitt en mørkere klangbunn.  

Vi har fått ny kunnskap om det å være menneske. I flere av maleriene antydes naturens mystikk og betrakteren ledes til andre rom enn de helt konkrete og tydelige, men igjen reflekterer de tiden vi står i.  Betrakteren utfordres til å finne sin egen vei i bildene. 

 Flere av maleriene viser også refleksjoner av lys i vann og her får refleksjon en dobbelt betydning slik som i maleriet Himmelspeil. 

Sundes arbeider er ofte født fra et øyeblikks opplevelse eller undring over noe som er nedtegnet som en rask skisse, et slags notat som hun utforsker videre i sitt atelier. Hun vil minne deg på å stoppe opp og reflektere litt i en travel hverdag og åpne for ny innsikt og undring.   

Se pressemelding fra Galleri EKG

Pressemelding OA-pressemelding-2021-11-01