Onsdagen etter utstillingsåpning tok jeg imot Toten Kunstforening på Galleri EKG for å fortelle litt om utstillingen “Refleksjoner” og min kunsteriske vei. Pirjo, daglig leder i Galleri EKG, fortalte litt om galleriets historie og det å være gallerist. Det ble en innholdsrik kveld med gode samtaler og spørsmål.