I dag, 1. Desember 2021, ble Kauffeldtgården åpnet for prosjektet “Velkommen inn” i regi av Fuge. Hilde Grønstad Sunde og kunstnerkollega Helga Feste Hunter har forberedt lokalene for å jobbe i kreativ samspill med både elever og andre besøkende. Veggene er dekket med papir som er preget med tilfeldige mønstre som skal tegnes ut og males videre på. Vi ser allerede etter første dagen at mange spennede ting har dukket opp på veggene og det var et stort egasjement blant de som bidro. Denne dagen var det klasse 1KDA fra Gjøvik videregående skole som var innom. Prosjektet holder på  hver dag fram til 12. desember, og vi håper at mange kommer innom. Her vil det skje nye ting hver dag og alle kan bidra hvis de vil.

VELKOMMEN INN!

Innlegg på Facebook:

FUGE prosjektets sider

Dørene åpnes på Kauffeldtgården for prosjektet “Velkommen inn

En kort introduksjon (video) av prosjektet før vi setter i gang.

En fantastisk spennede dag!