Velkommen til utstilling i Maridalen kirke. Utstillingen “Overganger” åpner onsdag 2. februar kl 18:00, og viser et utvalg av Hilde Grønstad Sundes malerier, akvareller og grafikk. Kunstneren er tilstede på åpningen.

“Overganger” er en stadig tilbakevendende tematikk for kunstneren og på denne utstillingen presenteres både overganger mellom liv og død, som i maleriene “Mellom himmerl og jord (fødsel)” og “Mellom jord og himmel (død)”, og overganger i naturen. Utstillingen viser også livsreiser som i den 3-4 meter lange akvarellfrisen “prosesjon” der gode hjelpere prøver å ta vare på våre truede insekter og planter.

“Overganger” representerer et universelt tema med rom for egne tolkninger og opplevelser.