Hilde Grønstad Sunde Arbeid i prosess, 3 Dager i juni.
“Linjer og drag” Et prosjekt der tegning på stedet blir inngangen til videre arbeide og bearbeidelser av inntrykk og opplevelser fra studietur i nord. Hilde vil arbeide med skisser både før og under dagene på Hveem 14,15 16 juni kl 17-20.00 Hveemsvegen 105,
VELKOMMEN Et samarbeid med Toten Kunstforening, Søttet av Østre Toten Kommune Dagene åpnes av Elisabeth Lund, Kultursjef Vestre Toten Kommune
Konsert og plateslipp:
14 Juni kl: 18.00 ELEMENTER
Lars Cristian Narum – Peder Narum, spiller komposisjoner fra verket Elementer, der rammene er løse og improvisasjonsfaktoren høy.
Varighet ca 45 min
Utstilling i låverommet:
Annette Hveem Narum: Samlet og funnet i rom i dialog med verket:
ELEMENTER av Lars Christian Narum.
På trommer Peder Narum
Kunst i prosess:
Tone Gellein: Rester, av kull.
Hilde Grønstad Sunde: Linjer og drag
Beate Juell: Skulpturer.