Billedkunstner og grafiker Hilde Grønstad Sunde 

Hilde Grønstad Sundes verk er ofte født fra et øyeblikk av opplevelse eller undring, en rask observasjon, som hun tegner ned som en skisse. Dette minnet utforsker hun videre i sitt atelier med sikte på å uttrykke noe tidløst fra et kort øyeblikk. For å minne deg på å stoppe opp og reflektere, å gå inn i dine egne tolkninger og sanser. 

Sunde har master fra “Institutt for farge” ved Kunsthøgskolen i Oslo (tidligere SHKS). Hun har siden 90-tallet jobbet som profesjonell billedkunstner og grafiker og er medlem av NBK,  NG,  LNM, BOA og BKO. Hun har hatt en rekke separatutstillinger over hele Norge og er kjøpt inn av en rekke institusjoner (se hildegsunde.no og CV). 

Visual artist and graphic artist Hilde Grønstad Sunde 

Hilde Grønstad Sunde’s work is often born from a moment of experience or wonder, a quick observation, which she draws down as a sketch. She further explores this memory in her studio with the aim of expressing something timeless from a brief moment. To remind you to stop and reflect, to go into your own interpretations and senses. 

Sunde has a master’s degree in painting from the Norwegian School of Arts (formerly SHKS). She has worked as a professional visual artist and graphic artist since the 90s and is a member of NBK, NG, LNM, BOA and BKO. She has had a number of solo exhibitions throughout Norway and has been purchased by a number of institutions (see hildegsunde.no and CV). 

Gallerier der jeg er representert med grafikk eller malerier

Artikler

Besøk på atelier etter avtale.

Vis CV

Medlem av