Aktuell Kunst 7/2008

Hilde er et varmt og engasjert menneske man instinktivt liker og har lyst til å bli kjent med. Ikke minst er hun en dyktig multikunstner som behersker både farge og strek, men svært ydmyk på egne vegne. Etter å ha dykket ned i hennes studieakvareller av sin "ungdomskjæreste" Lars Hertervig, grafikkarbeider, teknisk dyktige maskuline landskaper med lys og luft, små tegninger med dobbel bunn og sterke figurmalerier, er vi imponerte.