Utdannelse
Hovedutdanning:
1999/2001 Etterutdanning ved Institutt for Rader og Lito v/Kunsthøgskolen i Oslo
1990/1992 Hovedfag ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS)
1987/1990 Mellomfag ved SHKS :Institutt for farge (Malerlinja)Pedagogikk:
2012/13  Praktisk Pedagogisk Utdanning Formgiving Kunst og Håndverk (HiOA)
2011/12  Spesialpedagogisk arbeid og læringsvanskerGrunnutdanning:
1984/1985 Tegning/form/farge vdg.kurs 2. ved Nybu vdg.s. på LHMR
1983/1984 Tegning/form/farge/søm ved Lena vdg.skole på Toten
Utstillinger/prosjekter
2022 Maridalen Kirke “Overganger” – separatutstilling
2021 FUGE Tegneprosjekt “Velkommen inn” Kauffeldtgaarden Gjøvik
2021 Galleri EKG, Hamar “Refleksjoner” – separatustilling
2021 VARNER/JUNKYARD-YÔKE REFLECTIONS – Art meets street fashion, project
2020 Kauffeldtgården “Spire” – separatutstilling
2019 Galleri Fjordheim – separatutstilling
2019 Galleri Briskeby – 2 kollektivutstillinger
2019 Galleri A – 2 kollektivutstillinger
2018 Galleri A Oslo – kollektivutstilling
2018 Toten kunstforening – “Prosess i kunstnerisk arbeid” Annexstad gård
2018 Galleri EKG Hamar – separatutstilling
2016/17/18 Galleri Fjordheim, Biri, kollektivutstilling
2016 Galleri EKG Hamar – separatutstilling, festspillutstiller
2015 Toten Kunstforening – Tre kunstnere, Peder Balkesenteret
2015 Galleri Henrik Gerner Moss, separatutstilling
2014 Elverum kunstgalleri, Hamar, separatutstilling
2013  Sundvolden Hotel, 3 kunstnere
2012  Peder Balke Senteret, kollektivutstilling
2010  Galleri Gulden, kollektivutstilling
2010  Galleri Henrik Gerner Moss, separatutstilling
2009  Galleri Allmenningen Bergen, separatutstilling
2008  Festspillutstiller Elverum Kunstgalleri, separatutstilling
2007  Gallerie Svae, Gjøvik, 2 malere
2007  Elverum kunstgalleri, 4 landskapsmalere
2007  Rauland kunstforening, kollektivutstilling
2007  Landsforeningen Norske Malere (LNM), separatutstilling
2007/2006 Gjøvik Kunstgalleri, Kvinner i Oppland, kollektivutstilling
2006  Tysværutstillingen, kollektivutstilling
2005/2003 Galleri 27 Oslo, separatutstilling
2005/2002 Østlandsutstillingen
2005  Kiel, Tyskland, Østlandsutstillingens utvalgte
2005/2004 Gjøvik Kunstgalleri, separatutstilling
2004   Tønsberg kunstforening, separatutstilling
2004  Kultursenteret Raufoss Gård, kollektivutstilling
2003/02/01 Galleri 27 Oslo, kollektivutstilling
2003  Galleri Semmingsen Oslo, kollektivutstilling
2003  LNM Oslo, småbildeutstilling
2003  Kristiansund Kunstforening, invitert ifbm KKKK festivalen (2 kunstnere)
2002   Norske Grafikere Oslo, kollektivutstilling
2001/2002 Galleri OBK Oslo, kollektivutstilling
1999  Kultursenteret Raufoss Gård, separatutstilling
1995  Kultursenteret Kapp Melkefabrikk, separatutstilling
1992  Kunstindustrimuseet Oslo, hovedfag
1990  Fossesholm, Vestfossen   1989 Gjøvik kunstforening
1989  Prosjektsenteret Gjøvik   1988 Peder Balke senteret
Innkjøpt av
2018 Østre Toten kommune, maleri
2016 Oslo kommune, Ljabrubakken omsorgssenter, 3 malerier
2016 Vestre Toten kommune, utsmykning bårerom Raufosstun omsorgssenter
2007 Suldal kommune
2004 Østre Toten kommune (utsmykning)
2003 Gjøvik kommune (utsmykning)
2003 Nordmøre Energiverk AS
2003 Engdahl Assuranse AS
2003 E-CO Energi (utsmykning)
1999  Norsk Oppgjørssentral
1997 Oppland Arbeiderblad
1996 Oppland fylkeskommune
1995 Østre Toten kommune
1989 Gjøvik Fylkessykehus
1988 Bøverbru barneskole
Medlem av

Norske Billedkunstnere (NBK)
Billedkunstnere i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Grafikere (NG)
Landsforeningen Norske Malere (LNM)