Utdannelse
Kunstutdanning
1987/1992 Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), hovedfag, malerlinja
1999/2001 Kunsthøgskolen i Oslo, Institutt for rader og lito, etterutdanning

Pedagogisk utdanning
2012/13 Høgskolen i Oslo og Akershus, Formgiving Kunst og Håndverk , PPU
2011/12 Høgskolen i Oslo og Akershus, Spesialpedagogisk arbeid og læringsvansker

Grunnutdanning
1984/ 85 Nybu videregående skole, Lillehammer, Tegning/form/farge vdg.kurs 2.
1983/84 Lena videregående skole, Lena, Tegning/form/farge/søm

Medlemsskap
Norske Billedkunstnere (NBK)
Billedkunstnerne Innlandet (BKI)
Norske Grafikere (NG)
Landsforeningen Norske Malere (LNM)
Separatutstillinger i utvalg

2022, 2019 Galleri Fjordheim, Biri
2021, 2018, 2016, 2014 Galleri EKG, Hamar
2020 FUGE – Kauffeldtgården, Gjøvik
2015 Peder Balkesenteret, Kapp
2015, 2010 Galleri Henrik Gerner Moss
2009 Galleri Allmenningen Bergen
2008 Festspillutstiller Elverum Kunstgalleri
2007 Landsforeningen Norske Malere (LNM)
2007 Galleri Svae, Gjøvik
2005, 2003 Galleri 27 Oslo
2005, 2004 Gjøvik Kunstgalleri
2004 Tønsberg kunstforening
2003 Kristiansund Kunstforening

1995 Kapp Melkefabrikk, debututstilling

Kollektivutstillinger i utvalg
2022, 2021, 2020 Billedkunstnerne Innlandet
2019 Galleri Briskeby, Oslo
2020, 2019, 2018 Galleri A, Oslo
2018, 2017, 2016 Galleri Fjordheim, Biri
2012 Peder Balke Senteret, Kapp
2010 Galleri Gulden, Drammen
2007  Elverum kunstgalleri, 4 landskapsmalere
2007 Rauland kunstforening
2006 Tysværutstillingen
2005, 2002 Østlandsutstillingen
2005 Kiel, Tyskland, Østlandsutstillingens utvalgte
2005/2004 Gjøvik Kunstgalleri, separatutstilling
2003, 2002, 2001 Galleri 27 Oslo
2013, 2003 Galleri Semmingsen Oslo, kollektivutstilling
2003 LNM, Oslo
2002 Norske Grafikere, Oslo
2002, 2001 Galleri OBK, Oslo

1992 Kunstindustrimuseet Oslo, hovedfagsutstilling SHKS
1988 Peder Balke senteret, Kapp
Nyere prosjekter
2023 «Kunst i prosess», Hveem Gård, Østre Toten
2022 Tegneprosjekt Hveem Gård, Østre Toten
2021 FUGE Tegneprosjekt Kauffeldtgården, Gjøvik
2021 VARNER/JUNKYARD-YÔKE REFLECTIONS – Art meets street fashion
2018 Toten Kunstforening – “Prosess i kunstnerisk arbeid” Annexstad gård
Innkjøp i utvalg
2018, 2004, 1995 Østre Toten kommune, maleri
2016 Oslo kommune, utsmykning
2016 Vestre Toten kommune, utsmykning
2007 Suldal kommune
2007, 2003 Gjøvik kommune, utsmykning
2003 Nordmøre Energiverk AS
2003 E-CO Energi, Oslo, utsmykning
1999 Norsk Oppgjørssentral
1996 Oppland fylkeskommune
1989 Gjøvik Fylkessykehus