Her presenteres maleriene som vises på utstillingen “Overganger”. Tittel og størrelse vises i detaljvisningen.