Hilde er et varmt og engasjert menneske man instinktivt liker og har lyst til å bli kjent med. Ikke minst er hun en dyktig multikunstner som behersker både farge og strek, men svært ydmyk på egne vegne. Etter å ha dykket ned i hennes studieakvareller av sin “ungdomskjæreste” Lars Hertervig, grafikkarbeider, teknisk dyktige maskuline landskaper med lys og luft, små tegninger med dobbel bunn og sterke figurmalerier, er vi imponerte. Over håndverket og budskapet. Og spennet.

Les hele artikkelen her.